محصولات و راهکارهای آیکو

تمامی راه کار ها و نرم افزارهای زیر برای اولین بار در کشور توسط آیکو تولید و در بسیاری از بانک ها و شرکت های بزرگ کشور مورد استفاده قرار گرفته است.

در حال حاضر شرکت بیش از 30 پروژه بزرگ در حوزه های؛ اصلاح نظام مالی، مدیریت ریسک، طراحی پایگاه داده های تخصصی مالی-بانکی، سبدگردانی و تاسیس صندوق و ... را با موسسات بزرگ کشور در دست اجرا دارد.