آیکو هلدینگ

از مهمترین مباحث در اداره هلدینگها و بانک ها، دسترسی سریع و به موقع به اطلاعات و وضعیت عملکردی شرکت های سرمایه پذیر و همچنین ارزیابی اثر تصمیمات اتخاذی بر سودآوری و ریسک شرکت ها و هلدینگ از طریق تلفیق اطلاعات عملکردی شرکت های حاضر در گروه می باشد.

هر روزه با توجه به گرایش شرکتهای بزرگ و بانکها به ایجاد گروه های شرکتی برای انجام خدمات در چند حوزه کسب و کار و توسعه زنجیره ارزش، موضوعاتی از قبیل ساختار، چارچوب فعالیت، نحوه ارتباط بین شرکتها، چارچوب نظارتی، ارزیابی عملکرد و تحلیل ریسک آنها از دغدغه های اصلی مدیران عالی هلدینگ ها و بانکها می باشد. شرایط امروز کسب و کارها و بویژه افزایش حجم عملیات و در نتیجه ریسک و عدم اطمینان ناشی از توسعه و تخصصی شدن حوزه های کسب و کار، این دسته از شرکتها را ناگزیر از در اختیار داشتن سیستم های مالی-سرمایه گذاری جامع نموده است.

در این راستا، آیکو اقدام به طراحی و تولید راه کار اختصاصی (solution) آیکو هلدینگ با هدف مدیریت بهینه سرمایه گذاری ها در هلدینگ ها و بانکها نموده است.
این راه کار متشکل از یکسری نرم افزارهای گردآوری، تحلیل و پردازش و تصمیم سازی در سطح تاپ چارت سازمانی بنگاه ها بوده و از جمله ویژگی های راه کار امکان تعریف چندین لایه شرکت سرمایه پذیر، امکان تعریف انواع گزارشات، امکان ایجاد و ذخیره داده ها و اطلاعات در پایگاه داده اختصاصی، تحلیل و ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه پذیر، برنامه ریزی و بودجه ریزی عملیاتی شرکتها، اندازه گیری و تحلیل ریسک در سطح هلدینگ می باشد.

قابلیت ها و ویژگی های آیکو هلدینگ

ایجاد نگرش سیستمی در هلدینگ ها
محاسبه اثر ریالی تصمیمات مدیران شرکت¬ها بر سودآوری آن¬ها و کل هلدینگ
رعایت سازگاری کامل بین اطلاعات مالی – اقتصادی شرکت های سرمایه پذیر و هلدینگ
به روز نمودن اطلاعات مالی شرکت های عضو گروه و شرکت های بورسی
تعیین سطوح دسترسی کاربران به مدارک و گزارشات در همه شرکت ها
بهینه سازی گردش گزارشات مالی شرکت ها و رویه تائید و یا رد آن ها
تجمیع گزارشات صورت های مالی و غیر مالی با توجه به ساختارهای کنترلی و سرمایه ای
امکان ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه ها
قابلیت ارزش گذاری شرکت ها با استفاده از مدل های مختلف ارزش گذاری
نمایش زنجیره ارزش آفرینی کل هلدینگ به صورت یکپارچه
امکان ارزیابی عملکرد بر حسب انواع شاخص های قابل تعریف با عناوین صورت های مالی
امکان بررسی کنترل بودجه ای و مقایسه بودجه با عملکرد شرکت های سرمایه پذیر
تحلیل ارزیابی های عملکردی به روش های مختلف
امکان تدوین برنامه ریزی راهبردی بر اساس ظرفیت منابع و عملیات
امکان بودجه ریزی مالی و عملیاتی شرکت ها طبق برنامه ریزی های راهبردی تعیین شده
امکان ثبت سبدهای سرمایه گذاری و بهینه سازی آن ها
امکان تعریف پارامترهای اصلی کسب و کار به صورت ابلاغیه از جانب هلدینگ
امکان تهیه ی انواع گزارشات مدیریتی و کنترلی از طریق تمامی ماژول ها
دسترسی سریع به اطلاعات بنیادی صنایع، محصولات، و کلان اقتصادی از طریق پایگاه داده
محیط نرم افزار